SVATEBNÍ ZVYK: Kolona aut a troubení


Dříve se cestou na obřad i zpět práskalo bičem, lidé v průvodu cinkali zvonečky, chrastili dřívky a podobně.To všechno proto, aby odehnali zlé duchy a chudobu, aby negativní jevy nenásledovaly manžele do jejich nového příbytku. Dnes se cestou na obřad a zpět troubí klaksony vozidel, za auta se přivazují plechovky atp.
Kolonu vozidel vede vždy auto ženicha, následují svatebčané a jako poslední v koloně jede auto nevěsty.

Převzato:https://www.facebook.com/kouzelnypomlckadencz/